Articles

MATRÍCULA DE L'ANTIC ALUMNAT I RESERVA DE PLACES DE L'EOI DE MANRESA / CURS 2017-18

 

  LA MATRÍCULA MÉS VISUAL

 

1. Horaris per al curs 2017-18

2. Matrícula telemàtica del juliol

L’antic alumnat oficial i l'antic alumnat reserva de places de francès i alemany  es matricula telemàticament del 6 al 12 de juliol segons aquest calendari de matrícula.

IMPORTANT: Tot l'alumnat de 5è interessat a fer C1 haurà de fer la preinscripció telemàtica i la matrícula al setembre. Per a més informació consulteu el nostre web.

 
Matrícula telemàtica alumnat EOI manresa.                     .Matrícula telemàtica alumnat CPD Solsona

 

L'alumnat que no es matriculi dins del període de matrícula del mes de juliol perdrà la seva prioritat. Qualsevol incidència relacionada amb la matrícula es resoldrà els dies 13 i 14 de juliol (de 9.00 a 14.00 h) presencialment a l'escola.

3. Pagament de la taxa

L’alumnat ha de fer efectiu l'import de la matrícula i l’aportació voluntària de material de 30 € en 24 hores (els dos imports es troben al mateix full de pagament en dos codis de barres diferents) a una oficina de CaixaBank.

L'aportació de material ens ajuda a facilitar material complementari a l'alumnat (fotocòpies), a ampliar i actualitzar el fons de la biblioteca, a fer el manteniment del servei wifi i del Moodle i, finalment, a dur a terme activitats culturals durant el curs.

Cal que l'alumnat menor d'edat porti també l'autorització de menors signada pels pares o tutors abans del 28 de juliol de 2017. Si no es fa, entendrem que no es dóna cap autorització.

4. Es recomana la lectura de la Guia de l'alumnat un cop feta la matrícula.

5. De manera extraordinària i dins el període no lectiu, l'alumnat oficial, un cop hagi formalitzat la matrícula a l'EOI Manresa en els terminis establerts, pot sol·licitar un trasllat de matrícula a una altra EOI els dies 17 i 18 de juliol. La sol·licitud es farà presencialment a l’escola de destinació i cal presentar el full de pagament de la matrícula.


  idiomes ioc edubages facebook
Go to top