Certificacions

L’ensenyament dels idiomes a les EOI està organitzat en tres nivells: bàsic (1r i 2n curs), intermedi (3r curs) i avançat (4t i 5è curs). Al final del nivell bàsic, s’obté el Certificat de Nivell Bàsic només en règim oficial. En canvi, els Certificats de Nivell Intermedi i Avançat s’expedeixen tant a alumnes en règim oficial com lliure.

Pel que fa a l'anglès, a partir del curs 2012-13, s'ha començat a impartir el nivell C1 només en règim oficial i per a l'alumnat propi.

Els/les alumnes oficials són aquells/es que s'han matriculat al centre i que han de seguir amb regularitat les classes a l'escola.

Els/les alumnes lliures són aquells/es que no s'han matriculat a l'escola en un curs oficial, però que es volen examinar dels Certificats de Nivell Intermedi o Avançat. Aquests/es alumnes paguen només les taxes de l'examen.

Per a més informació sobre les Certificacions de Nivell Intermedi, de Nivell Avançat i C1 cliqueu:

convocatòries de les proves

mostres de les proves

  idiomes ioc edubages facebook
Go to top