Assistència i avaluació

Per tal d'accedir a l'avaluació contínua, els/les alumnes han d'assistir a un mínim del 65% de totes les classes, a més de fer les proves corresponents.

En cas de no poder complir aquest mínim, l'alumne/a tan sols podrà aprovar el curs mitjançant l'examen final, que coincideix amb l'examen de la 2a avaluació.

  idiomes ioc edubages facebook
Go to top