Menors d'edat

Per tal de poder estudiar a l'escola, l'alumne/a ha de tenir un mínim de 16 anys (o fer-los dins l'any natural, és a dir, fins al desembre de l'any en què s'ha matriculat) o majors de 14 anys per estudiar un idioma diferent a l’idioma principal cursat a l’educació secundària obligatòria.

Els ensenyaments que es duen a terme són de caràcter no obligatori. Tot i així, l'escola es compromet a fer un seguiment rígid de l'assistència a classe dels/de les alumnes menors d'edat i a informar els pares/mares de les faltes d’assistència a través d’un SMS si així ho desitgen, però no es faran informes sobre el progrés dels menors per als pares i les mares.

Els/les alumnes en edat d'escolarització obligatòria (fins a 16 anys) que no facin horari intensiu a l'institut només podran matricular-se a qualsevol EOI en l'última franja horària (de 18.50 h. a 21.20 h.). No se'ls podrà concedir tampoc cap canvi d'horari a la primera franja.

  idiomes ioc edubages facebook
Go to top