Renúncies

Podrà renunciar a la matrícula oficial l'alumne/a que es vegi impossibilitat/da per continuar assistint a classe amb regularitat per motius justificats.

La renúncia es farà mitjançant una sol·licitud escrita, segons el model previst per l'escola, contindrà els motius al·legats i s'haurà de presentar a la Secretaria del Centre. Un cop signada, l'alumne/a no pot assistir a classe ni tenir accés al Moodle.

El termini de presentació de les sol·licituds serà abans de l'inici de les vacances de Nadal, però cal assegurar-se'n cada any trucant a l'escola.

El fet de renunciar comporta que l'alumne/a renuncia al dret de venir a classe, a fer el seguiment de les classes per Moodle i a examinar-se, però en el curs immediatament posterior a la seva renúncia li serà garantida la matrícula oficial amb reserva de plaça, sempre i quan quedin vacants després de matricular els/les alumnes antics/gues en la seva franja horària. L'alumne/a que renuncia tindrà prioritat a l'hora de demanar canvi d'horari davant dels/de les alumnes nous/ves. En cas d'haver-hi més sol·licituds de canvi d'horari que vacants, es procedirà a un sorteig.

En el cas que l'alumne/a que ha renunciat vulgui reemprendre els seus estudis en una EOI en anys següents a l'immediatament posterior a la renúncia, haurà de tornar a preinscriure's. Finalment, l'alumne/a tan sols podrà renunciar un màxim d'un cop per nivell i un total de tres cops en tots els nivells d'un mateix idioma.

L'alumnat que hagi cursat una renúncia, segueix sent alumne/a oficial i per aquest motiu no pot matricular-se com a alumne/a en les proves lliures.

  idiomes ioc edubages facebook
Go to top