Nivell C1

Nivell C1 Eoi Manresa· Resolució ENS/1365/2012, de 20 de juny
· La Resolució ENS/1132/2015, de 22 de maig modifica la Resolució anterior.
· Us convidem a llegir aquest article sobre el nivell C1 a les EOI.

Definició de nivell

El nivell C1 és un curs d’actualització i especialització per al perfeccionament de competències en els estudis de l’alemany, anglès, francès i italià que s’imparteix a diferents escoles oficials d’idiomes de Catalunya. El nivell C1 es regeix per la Resolució ENS/1132/2015, de 22 de maig, en el cas d’alemany, d’anglès i de francès, i per la Resolució ENS/1355/2016, de 18 de maig, en el cas d'italià.

El nivell C1 té com a referència les competències pròpies del nivell C1 del Consell d’Europa, segons es defineix aquest nivell en el Marc Europeu Comú de Referència, i té com a finalitat capacitar l’alumnat per utilitzar l’idioma amb flexibilitat, eficàcia i precisió en tot tipus de situacions, en els àmbits personal, públic, acadèmic i professional, que requereixin comprendre i processar textos orals i escrits extensos i complexos, en diverses varietats estàndard de la llengua, amb un repertori d’estructures i de lèxic ampli i que tractin sobre temes tant abstractes com concrets encara que l’alumne no hi estigui familiaritzat.

Per consultar la informació sobre els objectius generals i per destreses, i els continguts del currículum del nivell C1.

Durada del curs i treball fora de l’aula

El curs té una durada mínima de 130 hores lectives, en un únic curs acadèmic.

Atès que el nivell C1 suposa que l’alumne ha de fer un important pas qualitatiu en el seu procés d’aprenentatge de l’idioma, cursar aquest nivell requereix d’una dedicació en hores d’estudi i pràctica de les diferents habilitats fora de l’aula d’un mínim equivalent a les hores lectives.

Al llarg del curs, i en paral·lel amb el treball a l’aula, l’alumne ha de fer un treball sistemàtic en la llengua objecte d’estudi: llegir diferents tipus de textos (literaris, periodístics, d’assaig...), sobre diferents temàtiques; escoltar textos de diferent tipologia a través de mitjans diversos (ràdio, televisió, cine...); i propiciar i aprofitar totes les oportunitats de què disposi per interactuar de forma escrita i oral amb d’altres aprenents o amb nadius.

Avaluació i certificació

El referent de l’avaluació per al nivell C1 són els objectius generals i per destreses, detallats en el currículum. Al llarg del curs, el professorat portarà a terme una avaluació contínua de l’alumnat amb l’objectiu de vetllar pel procés d’aprenentatge de l’alumne i ajudar-lo a constatar els seus avenços i a millorar-ne les mancances. Aquesta avaluació contínua i l’autoavaluació del propi alumne són font d’informació sobre la marxa del curs i per a l’avaluació final.

Prova certificat nivell C1

Components prova

Durada

Puntuació

Prova escrita

Comprensió escrita

Comprensió oral

Expressió i interacció escrita

60 minuts

40 minuts

90 minuts

20 punts

20 punts

30 punts

Prova oral (convocatòria individual)

Tasca 1. (individual)

Tasca 2. (en parelles)

30 minuts (per parella)

30 punts

 Per obtenir el certificat de nivell C1 cal acumular un mínim de 65 punts.
 

Un cop superada la prova, i prèvia sol·licitud i pagament de taxes per part de l’alumne, el Departament d’Ensenyament expedirà el títol corresponent al curs d’actualització i especialització de nivell C1..

Per consultar mostres de les proves de certificació del nivell C1

 

 

 
Logo EOI Manresa
Camí dels Tovots, s/n (Barriada Cots)
08243 Manresa (Barcelona)
Telèfon: 93 874 82 20 | Fax: 93 874 04 24
eoimanresa@xtec.cat
Facebook
Twitter
CONTACTE | MAPA WEB | AVIS LEGAL
W3C
 
 
Aquest lloc utilitza cookies per millorar la seva navegació. Si vostè continua navegant, considerem que n'accepta el seu ús. OK | Més informació