Normes administratives - Curs 2024-25

Canvi d’horari
Un cop formalitzada la matrícula, l’alumnat que vulgui canviar l’horari que li ha estat assignat pot optar per una d'aquestes modalitats:

a) Permuta
Es tracta de l’intercanvi de plaça entre dues persones matriculades en dos horaris diferents del mateix idioma i curs, i cal que sigui acceptat lliurement per ambdues persones. La permuta es pot fer en qualsevol moment: només cal comunicar-la a Oficines.
Guia alumnat EOI Manresa
b) Canvi d'horari oficial 
Únicament es concedeix un canvi d’horari oficial per causes degudament justificades i en aquells horaris en què hi hagi places vacants. Els alumnes han de presentar la següent Sol·licitud de canvi d'horari/grup

Es concedeixen o deneguen els canvis d’acord amb la disponibilitat de places. Si per a un determinat horari hi ha més sol·licituds que vacants, l'acceptació es fa per ordre de rebuda de la sol·licitud.
Els canvis obtinguts són definitius per a la resta del curs i es mantenen també en cursos successius.

Renúncia a la matrícula oficial
Es pot renunciar a la matrícula oficial quan l'alumne no pugui continuar assistint a classe amb regularitat. La renúncia es tramita a oficines, mitjançant un imprès i justificant-ne la petició, fins al 29 de novembre de 2024.  Per a més informació de la renúncia.
L’alumne que renunciï es matricularà el curs següent després dels alumnes que passin curs, juntament amb l’alumnat repetidor, però abans que l’alumnat nou.
La renúncia implica la pèrdua del dret a assistir a classe fins al final de curs, a presentar-se als exàmens finals d’aquell curs i a poder accedir a la plataforma Moodle. Només es permet una renúncia per curs.
Si es vol demanar la devolució de l'import de la matrícula, la data límit és el 10 d'octubre de 2024. Per a més informació de la renúncia amb devolució.

Trasllats
De manera extraordinària i dins el període no lectiu, l’alumnat oficial pot sol·licitar un trasllat de matrícula per al curs 2024-25 el 11 i el 12 de juliol de 2024. Cal fer la sol·licitud telemàticament o presencialment a l'escola de destinació tot i que, prèviament, aquest alumnat ha d'haver formalitzat la matrícula per al curs 2023-24 en el mateix centre, en els terminis establerts. En el moment de demanar el trasllat, l’alumne ha de lliurar el full de pagament de la matrícula. L’escola de destinació es posarà en contacte amb l’alumnat per notificar l’acceptació o la denegació del trasllat abans del 18 de juliol de 2024.

Trasllats de matrícula viva
Els alumnes poden sol·licitar trasllat d’expedient a altres Escoles Oficials d’Idiomes fins el 30 d’abril de 2025. Cal assegurar-se, però, que a l’escola de destinació hi hagi places vacants en l'idioma, el curs i l'horari desitjats.

Matrícula d'actualització
Les persones que ja hagin cursat i superat amb anterioritat un curs i vulguin actualitzar-ne els coneixements, poden sol·licitar matricular-se en l'últim curs fet o en qualsevol dels cursos inferiors, sempre que hi hagi places disponibles dins el grup sol·licitat. Han de presentar la sol·licitud per formalitzar la matrícula els dies 20 i 23 de setembre de 2024, i pagar la taxa corresponent. No se’ls dona cap certificat oficial, excepte un “certificat d’actualització”.

Repeticions de curs
Dins de cada nivell – bàsic A2, intermedi B1, intermedi B2 i avançat C1 i avançat C2 si s'escau – l'alumne pot matricular-se com a alumne oficial durant un màxim de cursos acadèmics equivalents al doble dels cursos de què consta el nivell, és a dir, fins a 4 vegades pel nivell bàsic A2, fins a 2 vegades pel nivell intermedi B1, fins a 4 vegades pel nivell intermedi B2, fins a 2 vegades pel nivell avançat C1 i fins a 4 vegades pel nivell avançat C2. Si s'ha accedit directament al segon curs del nivell bàsic A2 o intermedi B2, només es pot matricular en aquell curs 2 vegades. Cal tenir en compte que si s'ha fet una renúncia, aquella matrícula no computa. 

Expedició de títols
Certificat de nivell bàsic A2 i certificat de nivell intermedi B1
Els certificats de nivell bàsic A2 i intermedi B1 són expedits per l'escola. No cal abonar taxes complementàries ni sol·licitar-los. Es poden recollir a partir del mes de juliol, però s’aconsella consultar la pàgina web de l'escola per saber-ne la data exacta.

Títol de nivell intermedi B2 i títols de nivell avançat C1 i C2
El títol de nivell intermedi B2 i els títols de nivell avançat C1 i C2 són expedits pel Departament d'Educació. Cal sol·licitar-los prèviament i fer l’abonament de les taxes corresponents. La tramitació s'ha de fer mitjançant el web de l'escola amb un cost aproximat de 78 €. Per a més informació i tramitació.

 
Logo EOI Manresa
Camí dels Tovots, s/n (Barriada Cots)
08243 Manresa (Barcelona)
Telèfon: 93 874 82 20 | Fax: 93 874 04 24
eoimanresa@xtec.cat
CONTACTE | MAPA WEB | AVIS LEGAL
W3C
 
 
Aquest lloc utilitza cookies per millorar la seva navegació. Si vostè continua navegant, considerem que n'accepta el seu ús. OK | Més informació